19 ธ.ค. – กลุ่มทิสโก้ โดย คุณสุทัศน์ เรืองมานะมงคล CEO จัดนิทรรศการแสดงผลงานศิลปะ 12 ชิ้น ในชุด แรงบันดาลใจแห่งโอกาส หรือ Opportunity Inspired ที่เกิดจากความร่วมมือของ ทิสโก้และศิลปิน ชั้นนำของไทย 12 ท่าน ได้แก่ .ช่วง มูลพินิจ,  อิทธิพล ตั้งโฉลกสมศักดิ์ เชาวน์ธาดาพงศ์,  คุณสมยศ หาญอนันทสุขคุณพินิตย์ พันธประวัติศาตราจารย์ปริญญา ตันติสุขคุณไทวิจิต พึ่งเกษมสมบูรณ์,คุณสมศักดิ์ คงนะภักดี,  คุณวศินบุรี สุพาณิชวรภาช.เกริกบุระ ยมนาคคุณธัชมาพรรณ จันทร์จำรัสแสง และ คุณธนชัย อุชชิน ซึ่งแต่ละ ท่านได้สร้างสรรค์ผลงานในแนวทางของตัวเอง ด้วยเทคนิคที่เป็นอิสระ  จากแรงบันดาลใจของคำว่า  โอกาส’    รวมกันเป็นผลงานชุดพิเศษ เพื่อเป็นที่ระลึกในโอกาสที่ทิสโก้กำลังจะก้าวเข้าสู่ปีที่ 50 

 
พิธีเปิดจัดขึ้น ในบ่ายวันนี้ โดยคุณศิวะพร ทรรทรานนท์ อดีตผู้บริหาร ผู้ริเริ่มสะสมงานศิลปะศิลปินไทย ให้เกียรติเป็นประธาน  ร่วมด้วยศิลปินเจ้าของผลงาน ผู้บริหารทิสโก้ และแขกผู้มีเกียรติ 
นิทรรศการนี้เปิดให้ชมตั้งแต่ วันนี้ ถึง 31 ม.ค. 62 ในวันและเวลาทำการ บริเวณโถงชั้น 1 อาคารทิสโก้ทาวเวอร์ (สำนักงานใหญ่) ถนนสาทรเหนือ หรือ เข้าชมได้ที่ www.tiscoart.com