22 ก.ค.62

กลุ่มธนาคารทิสโก้ พันธมิตร และผู้มีจิตศรัทธา นำโดยคุณปลิว มังกรกนก ประธานคณะกรรมการ คุณสุทัศน์ เรืองมานะมงคล ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และคุณศักดิ์ชัย พีชะพัฒน์ กรรมการผู้จัดการใหญ่ ธนาคารทิสโก้ ส่งมอบเงินสมทบทุนซื้ออุปกรณ์การแพทย์ในโครงการ “Friends for Life” จำนวน 118,999,950 บาท ให้กับ 5 โรงพยาบาลรัฐ ได้แก่ รพ.ศิริราช รพ.จุฬาลงกรณ์ รพ.รามาธิบดี รพ.ราชวิถี และ รพ.ธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ ณ อาคารทิสโก้

โดยมี ศ.นพ.ประเสริฐ อัสสันตชัย รองคณบดี คณะแพทย์ศาสตร์ศิริราชพยาบาล ผศ.(พิเศษ) นพ.สุรินทร์ อัศววิทูรย์ทิพย์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการ โรงพยาบาลจุฬาฯ ผศ. นพ.ธงชัย พงศ์มฆพัฒน์ กรรมการ และเหรัญญิก มูลนิธิรามาธิบดี นพ.สมเกียรติ ลลิตวงศา ผู้อำนวยการโรงพยาบาลราชวิถี และรศ.นพ. พฤหัส ต่ออุดม ผู้อำนวยการ โรงพยาบาลธรรมศาสตร์ เฉลิมพระเกียรติ เป็นผู้รับมอบเงินบริจาค

นอกจากนี้พันธมิตรสื่อมวลชน ช่อง 3 และช่อง ONE31   นับเป็นอีกส่วนสำคัญต่อความสำเร็จของโครงการฯ ทำหน้าที่สื่อสารประชาสัมพันธ์โครงการอย่างสม่ำเสมอ พร้อมทั้งส่งศิลปินดาราในสังกัดเข้าร่วมกิจกรรมอย่างต่อเนื่อง ทำให้โครงการฯเป็นที่รับรู้ในวงกว้างและได้รับการตอบรับด้วยยอดเงินบริจาคที่สูงเกินกว่าเป้าหมายที่ตั้งไว้เป็นอย่างมาก โดยในครั้งนี้ คุณปิยวดี มาลีนนท์ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ บริษัท บางกอก เอ็นเตอร์เทนเมนต์ จํากัด (ช่อง3) และคุณธีมะ กาญจนไพริน ผู้ประกาศข่าว ช่องone  เข้าร่วมรับของที่ระลึกที่จัดทำขึ้นเป็นพิเศษ ให้แก่ผู้บริหารพันธมิตรสื่อมวลชนทั้ง 2 ช่องอีกด้วย

 

ศ.นพ.ประเสริฐ อัสสันตชัย
รองคณบดี คณะแพทย์ศาสตร์ศิริราชพยาบาล

ผศ.(พิเศษ) นพ.สุรินทร์ อัศววิทูรย์ทิพย์
ผู้ช่วยผู้อำนวยการ โรงพยาบาลจุฬาฯ

ผศ. นพ.ธงชัย พงศ์มฆพัฒน์
กรรมการ และเหรัญญิก มูลนิธิรามาธิบดี

นพ.สมเกียรติ ลลิตวงศา
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลราชวิถี

รศ.นพ. พฤหัส ต่ออุดม
ผู้อำนวยการ โรงพยาบาลธรรมศาสตร์ เฉลิมพระเกียรติ