Portfolio

กงล้อแห่งอำนาจ

ศิลปิน
ช่วง มูลพินิจ : ศิลปินระดับตำนานของไทย สร้างผลงานมาแล้วทุกรูปแบบทั้ง จิตรกรรม ประติมากรรม สถาปัตยกรรม ถึงวันนี้ ท่านยังคงสร้างงานอันทรงพลังภายใต้ลวดลายวิจิตรอันเป็นเอกลักษณ์
รูปแบบของผลงาน
อะคริลิคบนผ้าใบ
ปีที่สร้าง
2561
ชมศิลปะสะสมทิสโก้ทั้งหมด
WordPress Theme built by Shufflehound. © สงวนลิขสิทธิ์ 2561 ธนาคารทิสโก้ จำกัด มหาชน