19 ธ.ค. – กลุ่มทิสโก้ โดย คุณสุทัศน์ เรืองมานะมงคล CEO จัดนิทรรศการแสดงผลงานศิลปะ 12…